Rynek / Ring

 

 

 

Zdjęcie wykonano ok. 1947 roku. Na zdjęciu widoczna wypalona południowa pierzeja rynku. Kamienice częściowo zabezpieczone i przeznaczone do odbudowy, nie przetrwały „dzikiej” rozbiórki prowadzonej przez Zarząd Miejski i Miejską Radę Narodową.

Według notatek Stanisława Kramarczyka w kwietniu 1945 roku stan budynków na rynku wyglądał następująco:
liczba budynków 86
wypalone 76
zburzone 4
zachowane 5

W kwietniu 1955 roku liczby te przedstawiały się następująco:
rozebrane 58
zabezpieczone 5
prace budowlane lub odbudowane 1
zdewastowane 3
zamieszkałe 2

Comments

comments