Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Nysa 1945 zostało założone przez pasjonatów historii Nysy w 2019 roku. Celami stowarzyszenia jest odkrywanie i popularyzacja historii Nysy i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem okresu XIX i XX wieku, a także szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonerstwa broni palnej oraz wiedzy na temat broni, militariów,
historii wojskowości oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej.

Członkowie stowarzyszenia mają dostęp do wielu niepublikowanych materiałów i źródeł dotyczących historii Nysy. Kilka razy w roku organizujemy też strzelania z historycznej broni.

Wszystkich zainteresowanych historią Nysy, strzelectwem czy też kolekcjonerstwem broni zapraszamy w nasze szeregi!

Wypełnioną deklarację członkowską można przesłać na e-mail: stowarzyszenie@1945.nysa.pl

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. udział członków Stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych
imprezach promujących sport strzelecki, kolekcjonerstwo broni palnej
i militariów, organizowanie takich imprez, współpracę z innymi
stowarzyszeniami o charakterze kolekcjonerskim.
2. Badania naukowe, wykłady, spotkania, wystawy i inne przedsięwzięcia
związane z odkrywaniem i popularyzacją historii Nysy i okolic.
3. Organizację i udział w rekonstrukcjach historycznych.
4. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia w kolekcjonowaniu
broni palnej, organizacji spotkań, wykładów i innych przedsięwzięć.
5. Organizację przedsięwzięć związanych z popularyzacją i promocją turystyki.

Stowarzyszenie Nysa 1945
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40/507
48-303 Nysa
NIP 7532451971
REGON 382589034
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Starostę Nyskiego nr 18

 

 

 

 

 

Do pobrania